انکودر چند دور Multi Turn Encoder
انکودر چند دور

انکودر چند دور علاوه بر این که برای هر موقعیت در 360 درجه یک کد خاص دارند، برای هر دور نیز کد مخصوصی دارند. این در حالی است که انکودر تک دور پس از 360 درجه (یک دور کامل) مجددا از صفر تنظیم می شود و تعداد کل دورها را اندازه گیری نمی کند.

انکودر چند دور برای اندازه گیری میزان درجه چرخش و تعداد کل چرخش ها ایده آل هستند. آن ها همچنین برای اندازه گیری طول های زیاد حرکت خطی به کار می روند. از انکودر چند دور در گرفتن بازخورد از سروموتور نیز بهره گرفته می شود.

انکودر چند دور Multi Turn Encoder هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.