• انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-1024-6-L-5 از محصولات برند آتونیکس (Autonics) است. قطر بدنه این محصول 40 میلی متر است. از ویژگی های مهم این محصول قابلیت استفاده در فضاهای باریک و همچنین گشتاور لختی اندک آن است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای چرخشی هالوشفت (بدون شفت) با قطر 8 میلی متر و تعداد پالس خروجی PPR 1024 است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • روتاری انکودر آتونیکس E50S8-2500-3-T-24 از محصولات برند آتونیکس (Autonics) است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر 2500 پالس بر دور است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  1 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-3-T-24 از انکودرهای سری E40 است. این انکودر از قطر بدنه و شفت به ترتیب 40 و 8 میلی متری برخوردار است. ابعاد کوچک این انکودر را برای استفاده در فضاهای باریک، کارآمد می سازد. رزولوشن (دقت) این انکودر 2500 پالس بر دور (PPR) است. همچنین از منبع تغذیه 12-24 VDC تغذیه می شود.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-6-L-5 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 40 و 8 میلی متر است. از ویژگی های مهم این محصول قابلیت استفاده در فضاهای باریک و همچنین گشتاور لختی اندک آن است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای چرخشی هالوشفت (بدون شفت) با 6 پالس خروجی AA′BB′ZZ′ است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-1 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  100 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-1024-3-T-1 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  1024 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-24 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  100 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-1024-3-T-24 دارای قطر بدنه 50 میلی متر و قطر شفت 8 میلی متر است. رزولوشن این انکودر  1024 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس در دسته انکودرهای افزایشی قرار می گیرد و دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • شفت انکودر E50S8-1024-6-L-5 از جمله انکودرهای سری E50 است. قطر بدنه این محصول 50 میلی متر و قطر شفت آن 8 میلی متر است. دقت پالس خروجی این محصول 1024 PPR است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع لاین درایور (Line Driver) و ولتاژ تغذیه آن 5 VDC است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی E50S8-360-3-T-24 از انکودرهای سری E50 است. این محصول برند Autonics دارای قطر بدنه 50 میلی متر و قطر شفت 8 میلی متر است. تعداد پالس بر دور این انکودر 360 است. سیگنال خروجی این محصول ABZ و از نوع Totem Pole است. همچنین دارای ولتاژ تغذیه 12-24 VDC است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخ دار آتونیکس  ENC-1-1-T-24 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه این انکودر 50 میلی متر است. این محصول دارای قطر چرخ 250 میلی متر و دقت اندازه گیری (حداقل واحد اندازه گیری) یک میلی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی AB از نوع قطب توتم است. ولتاژ تغذیه این محصول 12-24 VDC است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخ دار آتونیکس ENC-1-2-T-24 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه این انکودر 50 میلی متر است. این محصول دارای قطر چرخ 250 میلی متر و دقت اندازه گیری (حداقل واحد اندازه گیری) یک سانتی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی AB از نوع Totem Pole است. ولتاژ تغذیه این محصول 12-24 VDC است. 

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر افزایشی E40S6-2500-6-L-5 از انکودرهاس سری E40 است. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. این انکودر شفت دار از دقت (رزولوشن) 2500 پالس بر دور بهره می برد. خروجی این انکودر دارای 6 سیگنال AA′BB′ZZ′ از نوع لاین درایور است و از منبع 5 VDC تغذیه می کند.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر totem pole E50S8-1000-3-T-24 از انکودرهای سری E50 برند آتونیکس است. قطر بدنه و شفت این انکودر چرخشی به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. دقت این انکودر شفت دار 1000 پالس بر دور است. این انکودر دارای سه سیگنال خروجی ABZ از نوع توتم پل است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر HTL E40S6-1024-3-T-24 از انکودرهای برند آتونیکس سری E40 است. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. رزولوشن این انکودر 1024 پالس بر دور است. این انکودر دارای 3 خروجی ABZ از نوع HTL یا توتم پل است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر چرخشی E40S6-2500-6-L-5 از انکودرهای سری E40 برند آتونیکس است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. این انکودر از رزولوشن 2500 پالس بر دور بهره می برد. سیگنال خروجی این انکودر AA′BB′ZZ′ و از نوع لاین درایور است. منبع تغذیه این انکودر 5 VDC است.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • روتاری انکودر E50S8-1000-3-T-24 از انکودرهای برند آتونیکس است. این انکودر شفت دار دارای قطر بدنه 50 میلی متر است. شفت این انکودر 8 میلی متر و دقت (رزولوشن) آن 1000 پالس بر دور است. سیگنال خروجی این روتاری انکودر ABZ و از نوع توتم پل (Totem Pole) است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود
 • انکودر هالو شفت E40H8-1024-3-T-24 یک انکودر بدون شفت از سری E40 برند آتونیکس است. سری E40 به انکودرهایی گفته می شوند که قطر بدنه آن ها 40 میلی متر است. قطر شفت این انکودر 8 میلی متر است. این محصول برند آتونیکس دارای دقت (رزولوشن) 1024 پالس بر دور است. این انکودر دارای سه سیگنال خروجی از نوع توتم پل است و از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  هم اکنون سفارش دهید موجود
  0 نقد(ها)
  بیشتر
  موجود

لیست مقایسه محصولات

انصراف