انکودر افزایشی Incremental Encoder
انکودر چرخشی

انکودر افزایشی یک دستگاه الکترومکانیکی خطی یا دوار است که هنگام جابجایی دستگاه، پالسی را متناسب با آن ارائه می کند. انکودر افزایشی موقعیت مطلق را نشان نمی دهد. این انکودرها صرفا تغییرات در موقعیت را گزارش می دهند. در نتیجه برای تعیین موقعیت مطلق در هر لحظه خاص، لازم است سیگنال های انکودر را به یک رابط انکودر افزایشی ارسال کنید. این رابط به نوبه خود موقعیت مطلق را گزارش می کند.

انکودرهای افزایشی اطلاعات را با سرعتی به مراتب بیشتر از انواع اکثر انکودرهای مطلق هستند، منتقل می کنند. تأخیر بسیار کم انکودرهای افزایشی این امکان را می دهد تا برای نظارت و کنترل موقعیت با سرعت بالا و به صورت آنی استفاده شود. به همین دلیل، از انکودر افزایشی معمولاً در مواردی استفاده می شود که نیاز به اندازه گیری دقیق و کنترل موقعیت و سرعت وجود دارد.

انکودر افزایشی Incremental Encoder 30 محصول وجود دارد

 • انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-1024-6-L-5 از محصولات برند آتونیکس (Autonics) است. قطر بدنه این محصول 40 میلی متر است. از ویژگی های مهم این محصول قابلیت استفاده در فضاهای باریک و همچنین گشتاور لختی اندک آن است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای چرخشی هالوشفت (بدون شفت) با قطر 8 میلی متر و تعداد پالس خروجی PPR 1024 است. 

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • روتاری انکودر آتونیکس E50S8-2500-3-T-24 از محصولات برند آتونیکس (Autonics) است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر 2500 پالس بر دور است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-3-T-24 از انکودرهای سری E40 است. این انکودر از قطر بدنه و شفت به ترتیب 40 و 8 میلی متری برخوردار است. ابعاد کوچک این انکودر را برای استفاده در فضاهای باریک، کارآمد می سازد. رزولوشن (دقت) این انکودر 2500 پالس بر دور (PPR) است. همچنین از منبع تغذیه 12-24 VDC تغذیه می شود.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-6-L-5 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 40 و 8 میلی متر است. از ویژگی های مهم این محصول قابلیت استفاده در فضاهای باریک و همچنین گشتاور لختی اندک آن است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای چرخشی هالوشفت (بدون شفت) با 6 پالس خروجی AA′BB′ZZ′ است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-1 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  100 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-1024-3-T-1 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  1024 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی آتونیکس E50S8-100-3-T-24 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. تعداد پالس خروجی یا دقت خروجی (رزولوشن) این انکودر  100 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس از دسته انکودرهای افزایشی دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر نوری E50S8-1024-3-T-24 دارای قطر بدنه 50 میلی متر و قطر شفت 8 میلی متر است. رزولوشن این انکودر  1024 PPR و ولتاژ تغذیه آن 12-24 VDC است. این محصول برند آتونیکس در دسته انکودرهای افزایشی قرار می گیرد و دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Totem Pole است. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • شفت انکودر E50S8-1024-6-L-5 از جمله انکودرهای سری E50 است. قطر بدنه این محصول 50 میلی متر و قطر شفت آن 8 میلی متر است. دقت پالس خروجی این محصول 1024 PPR است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع لاین درایور (Line Driver) و ولتاژ تغذیه آن 5 VDC است. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی E50S8-360-3-T-24 از انکودرهای سری E50 است. این محصول برند Autonics دارای قطر بدنه 50 میلی متر و قطر شفت 8 میلی متر است. تعداد پالس بر دور این انکودر 360 است. سیگنال خروجی این محصول ABZ و از نوع Totem Pole است. همچنین دارای ولتاژ تغذیه 12-24 VDC است. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخ دار آتونیکس ENC-1-2-T-24 از محصولات برند Autonics است. قطر بدنه این انکودر 50 میلی متر است. این محصول دارای قطر چرخ 250 میلی متر و دقت اندازه گیری (حداقل واحد اندازه گیری) یک سانتی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی AB از نوع Totem Pole است. ولتاژ تغذیه این محصول 12-24 VDC است. 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر افزایشی E40S6-2500-6-L-5 از انکودرهاس سری E40 است. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. این انکودر شفت دار از دقت (رزولوشن) 2500 پالس بر دور بهره می برد. خروجی این انکودر دارای 6 سیگنال AA′BB′ZZ′ از نوع لاین درایور است و از منبع 5 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر totem pole E50S8-1000-3-T-24 از انکودرهای سری E50 برند آتونیکس است. قطر بدنه و شفت این انکودر چرخشی به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. دقت این انکودر شفت دار 1000 پالس بر دور است. این انکودر دارای سه سیگنال خروجی ABZ از نوع توتم پل است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر HTL E40S6-1024-3-T-24 از انکودرهای برند آتونیکس سری E40 است. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. رزولوشن این انکودر 1024 پالس بر دور است. این انکودر دارای 3 خروجی ABZ از نوع HTL یا توتم پل است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی E40S6-2500-6-L-5 از انکودرهای سری E40 برند آتونیکس است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 40 و 6 میلی متر است. این انکودر از رزولوشن 2500 پالس بر دور بهره می برد. سیگنال خروجی این انکودر AA′BB′ZZ′ و از نوع لاین درایور است. منبع تغذیه این انکودر 5 VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • روتاری انکودر E50S8-1000-3-T-24 از انکودرهای برند آتونیکس است. این انکودر شفت دار دارای قطر بدنه 50 میلی متر است. شفت این انکودر 8 میلی متر و دقت (رزولوشن) آن 1000 پالس بر دور است. سیگنال خروجی این روتاری انکودر ABZ و از نوع توتم پل (Totem Pole) است. این انکودر از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر هالو شفت E40H8-1024-3-T-24 یک انکودر بدون شفت از سری E40 برند آتونیکس است. سری E40 به انکودرهایی گفته می شوند که قطر بدنه آن ها 40 میلی متر است. قطر شفت این انکودر 8 میلی متر است. این محصول برند آتونیکس دارای دقت (رزولوشن) 1024 پالس بر دور است. این انکودر دارای سه سیگنال خروجی از نوع توتم پل است و از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر 3600 پالس E50S8-3600-3-T-24 از انکودرهای شفت دار سری E50 است. قطر بدنه و شفت این محصول به ترتیب 50 و 8 میلی متر است. این انکودر از دقت بالای 3600 پالس بر دور بهره می برد که موجب قیمت بالای آن نیز شده است. این انکودر دارای 3 سیگنال خروجی از نوع توتم پل است. همچنین این انکودر برند آتونیکس از منبع ولتاژ 12-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینکودر فرابا UCD-IPH00-XXXXX-02M0-2TW یکی از انکودرهای افزایشی قابل برنامه ریزی است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-Pull است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 4.75-32 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 40 و 6 میلی متر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر هالوشفت قابل برنامه ریزی UCD-IPH00-XXXXX-HFSS-2RW یکی از انکودرهای افزایشی قابل برنامه ریزی است. این انکودر از نوع Blind Hollow است و سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-Pull است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 4.75-30 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 58 و 15 میلی متر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر شفت دار UCD-IPH-XXXXX-05M0-2TW یکی از انکودرهای افزایشی قابل برنامه ریزی است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-Pull یا همان HTL است. تکنولوژی به کار رفته در این انکودر از نوع مغناطیسی است. این انکودر از منبع ولتاژ 4.75-30 VDC تغذیه می کند. قطر بدنه و شفت این انکودر به ترتیب 50 و 8 میلی متر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر چرخشی PRI50A R8 LTP 1000 Z V3 2M5 R از انکودرهای افزایشی برند OPKON است. این انکودر دارای قطر فلنج 50 میلی متر و قطر شفت 8 میلی متر است. دقت این انکودر 1000 پالس بر دور است. خروجی این انکودر از نوع push-pull است. این انکودر از منبع ولتاژ 5-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر قابل برنامه ریزی Sick DFS60B-S4PL10000 از گروه انکودرهای افزایشی است. این انکودر با قطر بدنه 60 میلی متر و  دقت بالا مناسب برای کاربردهای پیچیده و تجهیزات صنعتی است. انکودر قابل برنامه ریزی سیک دارای شفتی با اندازه 10 (قطر) در 19 (طول) میلی متر است. این محصول دارای دقت بالای 10000 پالس بر دور است. ولتاژ تغذیه این محصول بین 4.5 تا 32 VDC و فرکانس...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر سیک DBS36E-S3EK02500 از سری انکودرهای افزایشی است که با انعطاف پذیری مکانیکی فوق العاده و ویژگی های فنی عالی دارای مزیت رقابتی خوبی در بازار انکودرهاست. این انکودر در هر دور 2500 پالس تولید می کند و فرکانس خروجی آن 300 کیلو هرتز است. این انکودر از منبع ولتاژ 7-30 VDC تغذیه می کند. ابعاد شفت این انکودر نیز 6 (قطر) در 12 (طول) میلی متر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر سیک 2048 پالسی DFS60E-S4CA02048 از انکودرهای افزایشی و قابل برنامه ریزی با دقت بالا برای  کاربردهای پیشرفته است. این انکودر دارای شفت با اندازه قطر 10 در طول 19 میلی متر است. این محصول دارای دقت بالای 2048 پالس بر دور است. ولتاژ تغذیه این محصول بین 10 تا 32 ولت و فرکانس خروجی آن 300 کیلو هرتز است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر پوش پول PRI50A R8 LTP 360 Z V3 2M5 R از انکودرهای افزایشی برند اپکن است. قطر بدنه این انکودر 50 میلی متر و قطر شفت آن 8 میلی متر است. رزولوشن این انکودر پوش پول 360 پالس بر دور و  سیگنال خروجی این انکودر ABZ است. همچنین منبع تغذیه این محصول 5-24 VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر نوری PRI50A R8 LTP 100 Z V3 2M5 R از انکودرهای افزایشی برند OPKON است. این انکودر دارای شفتی با قطر 8 میلی متر است. سیگنال خروجی این انکودر از نوع Push-pull با دقت 100 پالس بر دور است. این محصول از منبع ولتاژ 5-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر اپکن PRI50A R8 LTP 1024 Z V3 2M5 R از انکودرهای افزایشی برند OPKON است. این انکودر شفت دار دارای شفتی با قطر 8 میلی متر است. قطر بدنه این سری از انکودرهای اپکن 50 میلی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Push-pull است. این انکودر از رزولوشن 1024 پالس بر دور بهره می برد و از منبع ولتاژ 5-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر OPKON PRI50A R8 LTP 600 Z V3 2M5 R یک انکودر چرخشی محصول اپکن است. قطر بدنه سری PRI50A محصولات اپکن 50 میلی متر است. همچنین این انکودر دارای شفتی با قطر 8 میلی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Push-pull است. این انکودر از رزولوشن 600 پالس بر دور بهره می برد و از منبع ولتاژ 5-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • انکودر افزایشی PRI50A R8 LTP 500 Z V3 2M5 R یک انکودر چرخشی محصول برند اپکن است. قطر بدنه این انکودر 50 میلی متر است. همچنین این انکودر دارای شفتی با قطر 8 میلی متر است. این انکودر دارای سیگنال خروجی ABZ از نوع Push-pull است. این انکودر از رزولوشن 500 پالس بر دور بهره می برد و از منبع ولتاژ 5-24 VDC تغذیه می کند.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف