زیرشاخه ها

 • سنسور مغناطیسی FOTEk
  سنسور مغناطیسی
  • سنسور مغناطیسی FOTEk بر مبنای میدان مغناطیس عمل می کند و قابلیت و امکاناتی که دارد تحت تاثیر میدان مغناطیسی تغییر می کند.
  • سنسور مغناطیسی FOTEk به سبب ساختار مناسب که دارند در محیط های آلوده چرب و روغنی بخوبی عمل می کند.
  • سنسور مغناطیسی FOTEk شدت مغناطیسی را تشخیص می دهد بنابراین فاصله دید و سرعت آن بسته به قدرت آهنربایی است که به سنسور مغناطیسی نزدیک می شود.
  •  به سنسور مغناطیسی سنسور جک نیز گفته می شود که علت آن کاربرد فراوان آنها در جک های هیدرولیکی است.
 • سنسور مغناطیسی رسابرد
  سنسور مغناطیسی
  • سنسور مغناطیسی رسابرد بر مبنای میدان مغناطیس عمل می کند و قابلیت و امکاناتی که دارد تحت تاثیر میدان مغناطیسی تغییر می کند.
  • سنسور مغناطیسی رسابرد به سبب ساختار مناسب که دارند در محیط های آلوده چرب و روغنی بخوبی عمل می کند.
  • سنسور مغناطیسی رسابرد شدت مغناطیسی را تشخیص می دهد بنابراین فاصله دید و سرعت آن بسته به قدرت آهنربایی است که به سنسور مغناطیسی نزدیک می شود.
  •  به سنسور مغناطیسی سنسور جک نیز گفته می شود که علت آن کاربرد فراوان آنها در جک های هیدرولیکی است.
 • MS08-10P از سنسورهای مغناطیسی سری MS از برند Fotek می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 8 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن بین 8 تا 12 میلی متر است، این سنسور مغناطیسی دارای سه سیم بوده و جنس بدنه آن فلزی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-CAD از سنسورهای مغناطیسی سری MSP میباشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن بین 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی مکعبی MSP10-5-CAD دارای دو سیم بوده و جنس بدنه آن می‌تواند پلاستیک یا پلی پروپیلن باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • MS08-10N از سنسورهای مغناطیسی سری MS از برند Fotek می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 8 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن بین 8 تا 12 میلی متر است، این سنسور مغناطیسی دارای سه سیم بوده و جنس بدنه آن فلزی است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربا مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-CN از سنسورهای مغناطیسی سری MSP میباشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن بین 5 میلی متر است. سنسور آهنربا مکعبی MSP10-5-CN دارای سه سیم بوده و جنس بدنه آن می‌تواند پلاستیک یا پلی پروپیلن باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به آهنربا مکعبی با کد MSP10-5-CP از سنسورهای مغناطیسی رسا برد سری MSP می‌باشد. این سنسور به شکل مکعب و ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور حساس به آهنربا مکعبی MSP10-5-CP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی فوتک با کد FC-1 از سنسورهای مکعبی شکل سری FC می‌باشد. سنسور مغناطیسی مکعبی  FC-1 دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (240-5) VAC/DC با زمان پاسخ دهی 1ms و وضعیت خروجی NO می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور جک مکعبی رسا برد با کد MSP10-5-N2 از سنسورهای مغناطیسی سری MSP می‌باشد. این سنسور در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور جک مکعبی MSP10-5-N2 دارای 4 سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • FC-2 از سنسورهای مغناطیسی سری FC از برند Fotek می­ باشد، این سنسور به شکل مکعبی  بوده و زمان پاسخ دهی حداکثر ا میلی ثانیه است، این سنسور مغناطیسی دارای دو سیم با ولتاژ تغذیه 240-5 VAC/DC بوده وIP64است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی ایرانی رسا برد با کد MSP10-5-OAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی ایرانی MSP10-5-OAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور FC-20R از سنسورهای مغناطیسی سری FC از برند Fotek می­ باشد، این سنسور به شکل مکعبی  بوده با سرعت فرکانس200HZ  است، این سنسور مغناطیسی دارای دو سیم با ولتاژ تغذیه 240-5 VAC/DC بوده وIP67 و درجه حفاظت -25 تا+85 است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربای رسا برد با کد MSP10-5-OP از سنسورهای مغناطیسی سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای رسا برد MSP10-5-OP دارای سه سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی فوتک با کد FC-3 از سنسورهای مکعبی شکل سری FC می‌باشد. سنسور مغناطیسی مکعبی  FC-1 دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (240-5) VAC/DC با زمان پاسخ دهی 1ms و وضعیت خروجی NO می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور میدان مغناطیسی رسا برد با کد MSP10-5-ON از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور میدان مغناطیسی MSP10-5-ON دارای سه سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور FC-20P از سنسورهای مغناطیسی سری FC از برند Fotek می­ باشد، این سنسور به شکل مکعبی  بوده با سرعت فرکانس200HZ  است، این سنسور مغناطیسی دارای سه سیم با ولتاژ تغذیه 240-5 VAC/DC بوده وIP67 و درجه حفاظت -25 تا+85 است. این سنسور دارای خروجی از نوع PNP/NO(Normal Open) می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی بدنه پلاستیکی رسا برد با کد MSP10-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSP می‌باشد. این سنسور مکعبی شکل و در ابعاد (10*20*40) میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی بدنه پلاستیکی MSP10-5-P2 دارای 4 سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی FOTEK FC-12V از سنسورهای مغناطیسی سری FC می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه ای با بدنه ای تمام استیل می باشد. این سنسور مغناطیسی دارای دوسیم با قطر 10 میلی متر و  سر فلزی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی سیلندری رسا برد با کد MSR12-5-CAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه‌ای شکل و در قطر 12 و طول 61 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی سیلندری MSR12-5-CAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور اثرهال رسا برد MSR12-5-CN از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه‌ای شکل بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور اثرهال رسا برد MSR12-5-CN دارای ولتاژ تغذیه آن (30-10) VDC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور شدت میدان مغناطیسی با کد MSR12-5-CP از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور سیلندری بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور شدت میدان مغناطیسی MSR12-5-CP سه سیمه و دارای ولتاژ تغذیه (30-10) VDC است.

  2 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی بدنه فلزی رسا برد با کد MSR12-5-OAD از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی بدنه فلزی MSR12-5-OAD دارای دو سیم بوده و ولتاژ تغذیه آن (250-10) VAC/DC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به میدان مغناطیسی با کد MSR12-5-N2 از سنسورهای مغناطیسی رسا برد سری MSR می‌باشد. این سنسور سیلندری بوده و دارای قطر 12 و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور حساس به میدان مغناطیسی MSR12-5-N2 سه سیمه و دارای خروجی منفی می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی صنعتی رسا برد با کد MSR12-5-ON از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی صنعتی MSR12-5-ON دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربای صنعتی رسا برد با کد MSR12-5-OP از سنسورهای مغناطیسی سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای صنعتی MSR12-5-OP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور هال رسا برد MSR12-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور هال رسا برد MSR12-5-P2 دارای ولتاژ تغذیه (30-10) VDC بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی قطر 18 با کد MSR18-5-P2 از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مغناطیسی قطر 18 MSR18-5-P2 دارای 4 سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربا قطر 18 با کد MSR18-10-CAD از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور آهنربا قطر 18 MSR18-10-CAD دارای دو سیم بوده و محدوده ولتاژ آن (250-10) VAC/DC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مگنتیک صنعتی رسا برد با کد MSR18-10-CN از سنسورهای حساس به آهنربا سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور مگنتیک صنعتی MSR18-10-CN دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مغناطیسی AC/DC با کد MSR18-10-OAD از سنسورهای حساس به آهنربای رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور مغناطیسی AC/DC رسا برد MSR18-10-OAD دارای دو سیم بوده و نوع خروجی آن (250-10) VAC/DC است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربای سه سیمه رسا برد با کد MSR18-10-CP از سنسورهای مغناطیسی سری MSR می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 12 میلی متر بوده و فاصله دید آن 5 میلی متر است. سنسور آهنربای سه سیمه MSR18-10-CP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مگنتیک سیلندری با کد MSR18-10-OP از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور مگنتیک سیلندری رسا برد MSR18-10-OP دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن مثبت است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور آهنربای بدنه فلزی با کد MSR18-10-ON از سنسورهای مغناطیسی رسا برد می‌باشد. این سنسور استوانه ای شکل و دارای قطر 18 میلی متر بوده و فاصله دید آن 10 میلی متر است. سنسور آهنربای بدنه فلزی رسا برد MSR18-10-ON دارای سه سیم بوده و نوع خروجی آن منفی است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور کاپاسیتیو AC رسا برد CSR18-10-CA از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور کاپاسیتیو AC رسا برد CSR18-10-CA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی تریستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور کاپاسیتیو سیلندری CSR18-10-OA از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور کاپاسیتیو سیلندری CSR18-10-OA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی تایریستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سیفتی EDEN سنسور 2TLA020051R5100 از برند ABB نوعی سنسور ایمنی با سطح ایمنی بالا می باشد. سیفتی EDEN سنسور 2TLA020051R5100 دارای ولتاژ 24VDC می باشد. همچنین فاصله تشخیص 15 میلی متری دارد. دارای درجه حفاظت IP67 و IP69K می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
سایز سنسور مکعبی
جنس بدنه سنسور
فاصله دید به میلی متر
نوع اتصال
ولتاژ تغذیه
سرعت (فرکانس کاری)
طول سیم
جنس روکش سیم
درجه حفاظت
حداقل دمای کاری
حداکثر دمای کاری
جریان خروجی سنسور
جریان مصرفی (نشتی) سنسور