زیرشاخه ها

 • سنسور خازنی رسا برد سری CSR
  سنسور خازنی
  • سنسور خازنی یک تکنولوژی بدون تماس مناسب برای تشخیص فلزات، غیر فلزات، جامدات و مایعات می باشد.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR عمر مفید بالایی دارند و طریقه نصب آنها به چند صورت مختلف انجام می شود.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR حساسیت خیلی زیاد نسبت به فاکتورهای محیطی از قبیل هوای مرطوب و گرد و غبار دارند.
  • سنسور خازنی رسا برد سری CSR مقرون و به صرفه می باشند.
 • سنسور خازنی تبریز پژوه سری CPS
  سنسور خازنی تبریز پژوه سری CPS
  • سنسور خازنی یک تکنولوژی بدون تماس مناسب برای تشخیص فلزات، غیر فلزات، جامدات و مایعات می باشد.
  • سنسور های خازنی تبریز پژوه سری CPS عمر مفید بالایی دارند و طریقه نصب آنها به چند صورت مختلف انجام می شود.
  • سنسور خازنی تبریز پژوه سری CPS حساسیت خیلی زیاد نسبت به فاکتورهای محیطی از قبیل هوای مرطوب و گرد و غبار دارند.
 • سنسور خازنی Q&W
  • سنسور خازنی یک تکنولوژی بدون تماس مناسب برای تشخیص فلزات، غیر فلزات، جامدات و مایعات می باشد.
  • سنسور های خازنی Q&W نوعی سنسور خازنی چینی است، عمر مفید و بالایی دارند و طریقه نصب آنها به چند صورت مختلف انجام می شود.
  • سنسور های خازنی Q&W حساسیت خیلی زیاد نسبت به فاکتورهای محیطی از قبیل هوای مرطوب و گرد و غبار دارند. مقرون به صرفه نیز می باشند.
 • CR18-8AC از سنسورهای خازنی سری CR از برند AUTONICS می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 18 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 8 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای دو سیم است.

  5 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی استوانه ای CSR18-10-CN از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می­ باشد. این سنسور خازنی سه سیمه است و قطر آن 18 میلی متر رزوه دار می‌باشد. فاصله دید سنسور خازنی استوانه ای CSR18-8-CN مقدار 10 میلی متر است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی CPS-310-CN-18 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی CPS-310-CN-18 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی دوسیم Q&W CM18-2008B با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. خروجی سنسور خازنی دوسیم Q&W CM18-2008B از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • CR18-8AO از سنسورهای خازنی سری CR از برند AUTONICS می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 18 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 8 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای دو سیم است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سه سیمه CSR18-10-CP از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می­ باشد. این سنسور خازنی استوانه­ ای شکل است و قطر آن 18 میلی متر رزوه دار می‌باشد. فاصله دید سنسور خازنی سه سیمه CSR18-10-CP مقدار 10 میلی متر است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی PNP ترانزیستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی تبریز پژوه CPS-310-CP-18 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی تبریز پژوه CPS-310-CP-18 از نوع PNP/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Q&W CM18-2008A دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. خروجی سنسور خازنی Q&W CM18-2008A از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • CR30-15AC از سنسورهای خازنی سری CR از برند AUTONICS می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 15 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای دو سیم است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی چهار سیمه CSR18-10-N2 از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می­ باشد. این سنسور خازنی استوانه­ ای شکل است و قطر آن 18 میلی متر رزوه دار می‌باشد. فاصله دید سنسور خازنی چهار سیمه CSR18-10-N2 مقدار 10 میلی متر است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی NPN ترانزیستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی ایرانی CPS-310-ON-18 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی ایرانی CPS-310-ON-18 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • CR30-15AO از سنسورهای خازنی سری CR از برند AUTONICS می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 15 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای دو سیم است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی ایرانی CSR18-10-ON از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور خازنی ایرانی CSR18-10-ON مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی NPN ترانزیستوری می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سه سیم CPS-310-OP-18 سنسوری غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی سه سیم CPS-310-OP-18 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد CSR18-10-OP از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می­باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر است. ولتاژ ورودی سنسور حساس به مواد CSR18-10-OP مقدار (30-10) VDC است. این سنسور حساس به مواد رسا برد دارای طبقه خروجی PNP ترانزیستوری می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی شیلد CPS-310-CN-30 سنسور مجاورتی از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی شیلد CPS-310-CN-30 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی بدنه فلزی CSR18-10-P2 از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR میباشد. این سنسور خازنی دارای قطر 18 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور خازنی بدنه فلزی CSR18-10-P2 مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای حداکثر فرکانس خروجی 100 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد CPS-310-CP-30 سنسوری سه سیمه و شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد CPS-310-CP-30 از نوع PNP/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Normal close رسا برد CSR30-10-CA از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور خازنی Normal close CSR30-10-CA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی تایریستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد سه سیم CPS-310-ON-30 سنسوری شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد سه سیم CPS-310-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی قطر 30 رسا برد CSR30-10-CA از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور خازنی قطر 30 رسا برد CSR30-10-CA مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی NPN ترانزیستوری می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Normal Open CPS-310-OP-30 سنسوری سرتخت (شیلد) و سه سیم از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 30میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی Normal Open CPS-310-OP-30 از نوع PNP می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی ترانزیستوری رسا برد CSR30-10-CP از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. ولتاژ ورودی سنسور خازنی ترانزیستوری رسا برد CSR30-10-CP مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی PNP ترانزیستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی non flush CPS-320-ON-30 سنسوری سه سیمه از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی non flush CPS-320-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور کاپاسیتیو رسا برد CSR30-10-N2 از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور کاپاسیتیو دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور کاپاسیتیو رسا برد CSR30-10-N2 مقدار (30-10) VDC است. این سنسور کاپاسیتیو رسا برد دارای حداکثر فرکانس خروجی 100 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد تبریز پژوه CPS-320-OP-30 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد تبریز پژوه CPS-320-OP-30 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی دو سیمه CSR30-10-OA از سنسورهای مجاورتی رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی دو سیمه دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور خازنی دو سیمه CSR30-10-OA مقدار (250-40) VAC است. این سنسور خازنی دو سیمه رسا برد دارای حداکثر فرکانس خروجی 2 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی دو سیم CPS-210-OA-30 سنسوری شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی سنسور خازنی دو سیم CPS-210-OA-30 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Normal open رسا برد CSR30-10-ON از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی Normal open دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور خازنی Normal open رسا برد CSR30-10-ON مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای حداکثر فرکانس خروجی 50 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد دو سیم CPS-210-CA-30 سنسوری شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی سنسور حساس به مواد دو سیم CPS-210-CA-30 از نوع AC/NC(Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سیلندری رسا برد CSR30-10-OP از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی سیلندری دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور خازنی سیلندری رسا برد CSR30-10-OP مقدار (30-10) VDC است. این سنسور خازنی رسا برد دارای طبقه خروجی PNP ترانزیستوری می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Capacitive sensor CPS-220-OA-30 سنسوری دوسیم و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی Capacitive sensor CPS-220-OA-30 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی 4 سیم رسا برد CSR30-10-P2 از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی 4 سیم دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 10 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور خازنی 4 سیم رسا برد CSR30-10-P2 مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 100 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی دوسیم تبریز پژوه CPS-220-CA-30 سنسور مجاورتی از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی سنسور خازنی دوسیم تبریز پژوه CPS-220-CA-30 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی AC رسا برد CSR30-20-CA از سنسورهای مجاورتی سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی AC دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور خازنی AC رسا برد CSR30-20-CA مقدار (250-40) VAC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 2 هرتز می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی حساس به مواد CSR30-20-CN از سنسورهای رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور مجاورتی حساس به مواد دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور مجاورتی حساس به مواد رسا برد CSR30-20-CN مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 50 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور کاپاسیتیو سه سیمه CSR30-20-CP از سنسورهای رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور کاپاسیتیو سه سیمه دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. تغذیه سنسور کاپاسیتیو سه سیمه رسا برد CSR30-20-CP مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 50 هرتز می‌باشد.

  4 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی DC رسا برد CSR30-20-N2 از سنسورهای سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی DC دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. ورودی سنسور خازنی DC رسا برد CSR30-20-N2 مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 100 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی تایریستوری رسا برد CSR30-20-OA از سنسورهای سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی تایریستوری دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. ورودی سنسور خازنی تایریستوری CSR30-20-OA مقدار (250-40) VAC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 2 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Normal open سه سیمه CSR30-20-ON از سنسورهای رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی Normal open دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. ورودی سنسور خازنی Normal open سه سیمه CSR30-20-ON مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 50 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی PNP سه سیمه CSR30-20-OP از سنسورهای رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی PNP دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. ورودی سنسور خازنی PNP سه سیمه CSR30-20-OP مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 50 هرتز می‌باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سیلندری 4 سیمه CSR30-20-P2 از سنسورهای رسا برد سری CSR می‌باشد. این سنسور خازنی سیلندری دارای قطر 30 میلی متر رزوه دار و فاصله دید 20 میلی متر می‌باشد. ورودی سنسور خازنی سیلندری 4 سیمه CSR30-20-P2 مقدار (30-10) VDC است. حداکثر فرکانس خروجی این سنسور خازنی رسا برد 100 هرتز می‌باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی پلاستیکی CR30SCN15DPR-E2 از برند لانباوو می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 15 میلی متر است، سنسور خازنی پلاستیکی CR30SCN15DPR-E2 دارای خروجی PNP-NO/NC  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی سوکتی CR30CF10DPR-E2 از برند لانباوو می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 30 میلی متر رزوه دار بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، سنسور خازنی سوکتی CR30CF10DPR-E2 دارای خروجی PNP-NO/NC  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • CP12-10P از سنسورهای خازنی سری CP از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12 بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای سه سیم است. سنسور خازنی Fotek CP12-10P دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت PNP بوده با وضعیت عملکرد NO  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • CP12-10N از سنسورهای خازنی سری CP از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12 بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای سه سیم است. سنسور خازنی Fotek CP12-10N دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NO  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسورخازنی CP12-10PB سری CP از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12 بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای سه سیم است. سنسور خازنی Fotek CP12-10PB دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت PNP بوده با وضعیت عملکرد NC  می باشد و درجه حفظت -25تا+80 سانتی گراد می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • CP12-10NB از سنسورهای خازنی سری CP از برند FOTEK می­ باشد، این سنسور به شکل استوانه­ ای قطر 12 و جنس PBT بوده و فاصله دید آن نهایتا 10 میلی متر است، این سنسور خازنی دارای سه سیم است. سنسور خازنی Fotek CP12-10N دارای تغذیه VDC(10-30) می باشدو خروجی آن به صورت NPN بوده با وضعیت عملکرد NC  می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور تشخیص سطح مایعات فوتک CP13-10P از نوع سنسور خازنی است. این سنسور خازنی با دهانه قطر 13 میل دارای ولتاژ ورودی (10-30)VDC است. سنسور تشخیص سطح مایع  CP13-10P دارای خروجی از نوع PNP با وضعیت عملکرد NC/NO می باشد. برای نصب روی لوله های پلی آمید قطر 13 میل یا کمتر برای تشخیص سطح مایعات مورد استفاده قرار میگرد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف
جستجوی پیشرفته
شکل ظاهری
فاصله دید به میلی متر
سرعت (فرکانس کاری )
کاربرد و ویژگی خاص
درجه حفاظت
حداقل دمای کاری
حداکثر دمای کاری
استانداردها